ProjektiServerska i mrežna infrastruktura - Koridori 10 (tunelske cevi Progon i Padina kod Dimitrovgrada)

30.09.2017

Isporuka i podešavanje kompletne mrežne infratrukture (industrijski AT svičevi), kao i kompletne serverske infrastrukture (Dell šasija, serveri, svičevi i storage) sa implementacijom Vmware, Veeam, Nagios, NAS i Barracuda rešenja.
Aplikacija za čekiranje finalnih proizvoda - Grammer system doo

30.08.2017

Nova Java aplikacija u sistemu za praćenje proizvodnje BCClientCheckPrint namenjena za finalnu proveru proizvoda nakon procesa graviranja. Čitanjem QR koda se vrši i selekcija brandova vozila, na osnovu koje se štampa finalna etiketa za pakovanje kutije. Aplikacija poseduje i standardnu funkcionalnost, kao što je štampanje etikete za nekompletnu gajbu.
Muzej savremene umetnosti - aplikacija za rezervaciju karata

31.08.2017

Web aplikacija za pregled događaja u muzeju i rezervaciju karata. Administrativni deo za obradu svih podataka rezervacija i prodaje karata, unos događaja, definisanje cenovnih kategorija, administraciju korisnika i izveštavanje. Tehnologija - PHP (Laravel) i MySQL baza. Radjeno u sklopu velikog projekta sredjivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
Web aplikacija "Semafor finalizacije" - Grammer System doo

30.07.2017

Web aplikacija pisana u PHP Laravel frameworku koja čita podatke iz postojeće proizvodne MS SQL baze i prikazuje ih u određenom rasporedu i bojama, a radi praćenja učinka rada na linijama. To je prva aplikacija u sklopu postojećeg sistema za praćenje proizvodnje, koja je rađena van Java programskog jezika.
Softver za praćenje proizvodnje - Grammer system doo (druga faza)

31.05.2017

Izrada novih Java aplikacija (Brigadir semafor, Qwall, BCClient SF, BCClient F, BCClient CC Print), nadogradnja postojećih Java aplikacija, i integracija sa SAP modulom za magacin.
Gate Management aplikacija - Delez veleprodajni centar (Stara Pazova)

01.01.2017

Softver za upravljanjem radom rampi. Integrisan da radi u kombinaciji sa barkod skenerima koji su postavljeni pored rampi i kontrolerima kojim softver kontroliše podizanje i spuštanje rampe. Automatizuje u potpunosti proces ulaska i izlaska iz fabričkog kruga. Primenjene tehnologije su Paython i MySQL.
Autoput Prnjavor - Doboj (mrežna infrastruktura)

01.12.2016

Instalacija i pdešavanje kompletne mrežne infrastrukture (AT svičevi, EPSR ring arhitektura, VPN veza) na celoj deonici autoputa. Podešavanje serverskog dela u kontrolnom centru
Implementacija T3B softverskog paketa

01.11.2016

Instalacija i podešavanje T3B paketa (Portal, Helpdesk, Inventory i OneSpace) na virtuelnom Linux Debian serveru, sa akcentom na Inventory aplikaciji. Razvoj novih funkcionalnosti unutar Inventory aplikacije - servis uredjaja.
Cisco Billing aplikacija

01.09.2016

Web aplikacija koja radi u interakciji sa svim Cisco IP centralama i služi za evidenciju svih poziva na centrali, tarifiranje troškova po zaposlenom, kao i evidenciju i tarifiranje mobilne telefonije u jednoj firmi.
Web sajta Osnovnog suda u Šapcu

01.08.2016

Urađen nov internet sajt Osnovnog suda Šapcu, sa svim standardnim opcijama koje koriste sudovi za komunikaciju za gradjanima i obrnuto (elektronska oglasna tabla, pretraga predmeta ...) - http://www.sa.os.sud.rs .