Proizvodi


T3 Portal je kompanijski intranet portal koji služi za brže i bolje informisanje zaposlenih unutar kompanije, kao i za laku dostupnost servisa sa interneta.

T3 Inventory Aplikacija za vođenje precizne evidencije IT opreme, kao i svih drugih vrsta oprema koje zahtevaju izdavanje, razduživanje, rashodovanje, servisiranje i popis.

T3 Helpdesk je WEB aplikacija za prijavu problema/zahteva i praćenje njihovog rešavanja, koja će poboljšati efikasnost i doneti veću produktivnost u radu svake kompanije.


Web aplikacija koja služi za upload i download dokumentacije raznih formata, ograničen pregled dokumentacije prema definisanim security pravilima, sa mogućnošću kreiranja virtuelnih soba i sistemom za administraciju prava po više nivoa.

T3 Calendar je Aplikacija za organizaciju vremena zaposlenih i upravljanje svim vrstama odsustva u vašoj kompaniji.