T3 Muzej


T3 Muzej

Softver je zamišljen kao web aplikacija koja je u Cloudu (iznajmljen server kod provajdera) i tako dostupna preko interneta, kako kupcima karata, tako i zaposlenima iz Muzeja. Softver se sastoji od 2 modula:

-  Portal za klijente (internet stranica) koji je vidljiv na internetu.

-  Portal za zaposlene sa posebnim login prozorom

      Aplikacija je pisana u PHP Zend frameworku, dok je za baza korišćen MySQL.