T3GM


T3GM

T3GM je “Gate Management” softver koji upravlja radom jednom ili više rampi u interakciji sa više ulaznih i izlaznih uređaja (barkod skeneri i kontroleri). Sistem je zamišljen tako da u potpunosti automatski upravlja podizanjem rampi, a na osnovu skeniranih barkodova i baze barkodova sa vremenskom validacijom, koja se puni svakih 60 sekundi.

Softver se sastoji od tri aplikacije:

  • Glavna koja služi kao prikaz podataka koji pristižu sa barkod skenera, koji se nalaze uz rampu, kao i podataka koje aplikacija preuzima iz drugog sistema i vezuje za skenirani barkod. U ovoj aplikaciji se prikazuje i status rampe tj. da li je podignuta rampa na osnovu skeniranog barkoda ili ne. Preko ove aplikacije se mogu i ručno podizati rampe uz odgovarajuće korake.
  • Pregled je aplikacija za izveštaje uz prethodno filtriranje podataka po raznim parametrima. Postoji i opcija eksporta podataka u excel fajl.
  • Parser je aplikacija koja radi u pozadini i koja ima zadatak da sa određenog mesta usisava podatke iz fajlova koji se tu postavljaju, pri čemu ti fajlovi sadrže podatke o vozilima, barkodovima, kao i vremenskim periodima kada ti barkodovi važe i na osnovu čega ceo sistem radi.

Sistem je uspešno integrisan sa Datalogic Gryphon skenerima i specijalnim kontrolerom koji dobija komande od aplikacije i vrše dalje upravljanje rampama. Moguća je nadogradnja softvera i kontrolera tako da rade u interakciji sa semaforom ili induktivnom petljom.