T3CB


T3CB

T3 Cisco Billing je softver sa sledećim funkcionalnostima:

 • Prikupljanje zapisa o pozivima sa CUCM servera i Voice gateway-a, preko posebnog servisa koji automatski preuzima CDR fajlove u CSV formatu sa FTP servera (dodatna opcija je ručni import ovih fajlova),
 • Prikupljanje zapisa o pozivima sa mobilnih telefona, preko ručnog importa CDR zapisa u CSV formatu od mobilnih operatera, a uz prilagođavanje formatu zapisa koji se dobijaju od različitih operatera,
 • Kontrola import fajlova (sprečavanje duplih zapisa, eliminacija loših fajlova, obaveštavanje korisnika),
 • Početni pregled svih poziva (počev od poslednjeg, odnosno najnovijeg zapisa), i odlaznih i dolaznih, sa sledećim kolonama: pozivajući broj, user ID koji odgovara odredjenom lokalu, pozvani broj, vreme početka poziva, trajanje poziva, cena poziva (koja se formira na osnovu trajanja poziva, pozivanog broja, cene koju provajder definiše za određene pozive i uređaja preko kojeg ide pozivanje),
 • Filtriranje prikaza (biranje kolone koje se prikazuju),
 • Bookmarkovanje svakog razultata pretrage i filtriranja, tj. svaki pregled po nekom filteru je moguće bookmarkovati i poslati nekom ko bi taj url iskoristio za dobijanje istog pregleda,
 • Generisanje prikaza i izveštaja u CSV i PDF formatu, za birani vremenski opseg za: pozivi ostvareni od strane određenih korisnika (po korisničkom ID-u ili broju telefona), Top N po visini računa, Top N po trajanju odlaznih poziva, Top N po broju odlaznih poziva,
 • Pretraga po kriterijumima: po user ID-u i po telefonskom broju (sa pretragom po odredjenom vremenskom intervalu),
 • Security na nivou korisničkog imena i šifre, kao i na nivou rola (uloga) za određene vrste korisnika: administrator, importer, user, izveštaji,
 • Administracija korisničkih naloga sa potrebnim pratećim podacima o svakom korisniku aplikacije (povezivanje korisnika sa brojevima koje duže, mapiranje, limiti …),
 • Opcija vezivanja paketa na određene mobilne brojeve, ako su uzeti telefoni na njih, pa postoji određena minimalna mesečna potrošnja, koja je kao podatak veoma bitna kod izračunavanja ukupnog troška,
 • Konfigurisanje preko admin naloga, koliko dugo će se zapisi čuvati na serveru (default je 12 meseci), automatsko brisanje najstarijih zapisa ukoliko oni dosegnu neki unapred definisani prag (procenat zauzetosti prostora na disku), kao i opcija manuelnog brisanja zapisa starijih od odabranog datuma,
 • Mogućnost za svakog zaposlenog da ima uvid u svoje billing listu, kako sa fiksne, tako i za mobilne telefone, kao i da označi koji su pozivi bili u poslovne i privatne svrhe,
 • Mogućnost unosa, preko admin role, različitih cenovnika za fiksne i mobilne operatere, a koji su osnova za obračuna troškova
 • Mogućnost da poseban korisnički nalog ima uvid u izveštaje sa sve zaposlene,
 • Mogućnost da poseban korisnički nalog ima mogućnost da radi ručno importe,
 • Opcija za slanje razlicitih notifikacija na e-mail (podešavanje vrsta notifikacija i poruka, smtp servera, kao i email adresa za slanje)
 • Pozadinski mehanizam računjanja troškova po svakom zaposlenom na osnovu više cenovnika ili listinga provajdera, kao ostvarenih poziva sa fiksne i mobilne telefonije,
 • Sistem kontrole za slučaj da jedan od dav sistema CUCM ili VG zakaže, jer se u tom slučaju menja način tarifiranja, tj. primena odgovarajućih cenovnika,
 • Dashboard tabla sa bitnim podacima na jednom mestu,
 • Dvojezičnost: srpska i engleska varijanta,