T3TAXI


T3TAXI

T3 Taxi je moderna i brza web aplikacija koja radi u interakciji sa IP telefonskom centralom. Namenjena je taxi udruženjima, odnosno operaterima i dispečerima koji čine glavni deo posla u ovim udruženjima, ali isto tako i menadžerima koji vode ovakvu vrstu posla. Osnovne funkcionalnosti ovog softvera su:

  • operater (prima pozive preko aplikacije i centrale, vrši obradu poziva i zatvara poziv kada se utvrde svi elementi zahteva klijenta),
  • dispečer (preuzima pozive od operatera preko aplikacije radi upisa podataka dobijenih u komunikaciji sa taxi vozilima),
  • administrator (nadgleda rad operatera i dispečera preko dosta izveštaja, unosi matične podatke za zaposlene i taxi vozila),
  • komunikacija sa centralom (u realnom vremenu aplikacija komunicira sa telefonskom centralom i prikazuje statuse poziva u prozorima koje gledaju operater i dispečer),
  • sms naručivanje poziva (preko posebnog servisa, baza i aplikacija komuniciraju sa provajderom i zaprimaju pozive preko sms poruka).